सूचना तथा समाचार

२४ असोज
२०७९

मेडिकल (सर्जिकल) सामाग्री आपुर्तिका लागि सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हनको सुचना

पुरा पढ्नुहोस्
२३ असोज
२०७९

नि:शुल्क ‌औषधी तथा औषधी जन्य सामाग्री आपुर्तिका लागि सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हनको सुचना

पुरा पढ्नुहोस्
२३ असोज
२०७९

ल्याबरोटरी सामान खरिदको लागि सिलवन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
०५ असोज
२०७९

छपाई तथा कार्यालय सञ्चालनका सामानहरु खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
३० भदौ
२०७९

सरसफाई जनशक्ति सेवा करारमा लिने बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
०३ असार
२०७९

“Bio-Chemistry Analyzer” खरिदको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी संशोधन सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
३१ जेठ
२०७९

“Bio-Chemistry Analyzer” खरिदको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
२६ जेठ
२०७९

Portable Patient Isolation System(Nagative) को लागत अनुमान पेश गर्ने सुचना

पुरा पढ्नुहोस्
१९ बैशाख
२०७९

Colour Doppler Ultrasound Machine खरिदको लागि बोलपत्र आब्हानको सुचना

पुरा पढ्नुहोस्
०१ माघ
२०७८

राशन बन्दोबस्तीको सामानहरु खरिदको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
०६ पुस
२०७८

औषधी तथा औषधी जन्य सामाग्री आपूर्तिका लागि सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हनको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
०९ मंसिर
२०७८

लिलाम बढाबढको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
१७ श्रावण
२०७८

Staff Nurse Interview Schedule Notice

पुरा पढ्नुहोस्
१७ श्रावण
२०७८

HA Interview Schedule Notice

पुरा पढ्नुहोस्
१७ श्रावण
२०७८

Radio grapher Interview Schedule Notice

पुरा पढ्नुहोस्
१७ श्रावण
२०७८

COVID Contract Vacancy for Various Position

पुरा पढ्नुहोस्
१७ श्रावण
२०७८

MO Interview Schedule Notice

पुरा पढ्नुहोस्
१७ श्रावण
२०७८
१७ श्रावण
२०७८

Rescheduling of Interview of Various Post

पुरा पढ्नुहोस्
१७ श्रावण
२०७८
१७ श्रावण
२०७८

Radiography and HA COVID Contract Result

पुरा पढ्नुहोस्
१७ श्रावण
२०७८

COVID Contract Staff Nurse Interview Schedule

पुरा पढ्नुहोस्
१७ श्रावण
२०७८

Biomedical Technician Vacancy

पुरा पढ्नुहोस्
१७ श्रावण
२०७८