बिहिबार ०३, श्रावण २०८१ | 08:22:27 PM

/

नेपाली

ओपीडी तालिका

All Departments

ओपीडी समय

(बिहान : 9:00 AM - 2:00 PM

|

दिउँसो : 2:30 PM - 4:30 PM )

*नोट: सार्वजनिक बिदाका दिनमा र शनिबार बाहेक बिहान 9:00 AM - 11:00 AM बजेसम्म प्रत्येक विभागमा ओपीडी सेवा उपलब्ध छ।

DepartmentRoom no/ OPD FloorOPD DaysMorningAfternoon
एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्र
/

आइतबार - शुक्रबार

03:15 AM -08:15 AM

08:15 AM - 10:45 AM

फार्मेसी(24hrs)
/

आइतबार - शनिबार

06:15 PM -06:15 AM

06:15 PM - 06:15 AM

रोगविज्ञान
/

आइतबार - शुक्रबार

03:15 AM -08:15 AM

08:45 AM - 10:45 AM

रेडियोलोजी
/

आइतबार - शुक्रबार

03:15 AM -08:15 AM

08:45 AM - 10:45 AM

फिजियोथेरापी
/

आइतबार - शुक्रबार

03:15 AM -08:15 AM

08:45 AM - 10:45 AM

ज्वरो क्लिनिक
/

आइतबार - शुक्रबार

03:15 AM -08:15 AM

08:45 AM - 10:45 AM

छाला विज्ञान
/

आइतबार - शुक्रबार

03:15 AM -08:15 AM

08:45 AM - 10:45 AM

बालरोग
/

आइतबार - शुक्रबार

03:15 AM -08:15 AM

08:45 AM - 10:45 AM

सामान्य चिकित्सा
/

आइतबार - शुक्रबार

03:15 AM -08:15 AM

08:45 AM - 10:45 AM

स्वास्थ्य बिमा
/

आइतबार - शुक्रबार

03:15 AM -08:15 AM

08:45 AM - 10:45 AM